Disclaimer

Wasdrogers.nl is een zeer handige informatieve website. Ondanks onze zorg en aandacht zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade via onze website of websites van derde. Lees alles in de Wasdrogers.nl Website en Email Disclaimer. Wasdrogers.nl hanteert een streng copyright beleid op al haar reviews, video’s, informatie, forum, blog en overige uitingen. Alle bovengenoemde zaken zijn onze eigendom en mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming!

Website Disclaimer
Wasdrogers.nl besteed veel zorg aan de kwaliteit van de website en haar producten. Wij zijn een tussenleverancier tussen de consument en de webshop. Ondanks onze zorg en aandacht is bezoek aan Wasdrogers.nl 100% op eigen risico. Wasdrogers.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en gevolgen van de website, de informatie of de toepassingen.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wasdrogers.nl besteedt veel zorg aan de informatie op de site. Wasdrogers.nl probeert de product- en prijsinformatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven.

De informatie die Wasdrogers.nl op haar site plaatst, is mede afkomstig van winkels en fabrikanten. Wasdrogers.nl kan dan ook geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg die Wasdrogers.nl hieraan besteedt, kunnen prijzen, productspecificaties en overige informatie foutief of
onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. Wasdrogers.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie, aan Wasdrogers.nl gelinkte websites of informatie uit reviews, het forum, vragen en antwoorden van bezoekers die op de Wasdrogers.nl website staan vermeld.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Het gebruik van Wasdrogers.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via Wasdrogers.nl is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Email Disclaimer
De informatie verzonden in de Wasdrogers.nl emails is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder toestemming van Wasdrogers.nl niet toegestaan. Wasdrogers.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

*Bij een bezoek aan Wasdrogers.nl gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde Algemene Voorwaarden!